The Story of ABBA By Björn Ulvaeus

17 05 2014

sagan-om-abba-250x368

Release date:  September 2014

”Hep stars hade alltid bråttom när deras uppträdanden var över för hinna undan flickorna, som älskade dem så mycket att de sprang efter dem och tjöt och skrek och ville dra i deras hår, som var långt och nytvättat. I alla fall Bennys. Det gjorde ont när flickorna slet i håret, så det var bäst att fly så fort det bara gick.”

Hur gick det till när Sveriges största popband bildades, gjorde succé och till slut splittrades? Hur känns det att stå på scen inför tusentals människor när ett moln av skalbaggar plötsligt kommer flygande? Här berättar Björn Ulvaeus den roliga och fartfyllda berättelsen från början till slut.

Med varm humor och ett lustfyllt språk spinner författaren samman trådarna som bildar en av vår tids bästa popsagor. Vi får följa medlemmarnas uppväxt och deras väg in i musiken, de första mötena och ABBA:s födelse. Ulvaeus är den borne sagoberättaren som suger in läsaren från första sidan. Ola Skogängs illustrationer eggar fantasin och tar oss tillbaka till tiden då allt hände.

All royalty från försäljningen går till Barncancerfonden.

” Hep stars were always in a hurry when their performances were over for getting away from the girls who loved them so much that they ran after them and screamed and screamed and wanted to pull their hair, which was long and freshly washed . In all cases, Benny . It hurt when the girls tore at your hair , so it was best to escape as fast as we could. “

How did that happen when the largest pop band was formed , was a success and eventually split up ? How does it feel to be on stage in front of thousands of people when a cloud of beetles suddenly comes flying ? Here, Bjorn Ulvaeus fun and fast paced story from beginning to end.

With warm humor and a playful language the author spins together the threads that form one of today ‘s best pop stores . We follow the members as they grew up and on their way into the music, the first meetings and ABBA’s birth . Ulvaeus is a born storyteller who draws in the reader from the first page. Ola Forest Meadow illustrations edges imagination and takes us back to the time when everything happened.

All royalties from sales go to the Children’s Cancer Foundation .

ISBN: 9789187513169
Format: Hardcover
Release: September 2014
Number of pages: about 64


Actions

Information
%d bloggers like this: